fbpx

Regulamin konkursu “Live z biżuterią”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Wygraj komplet srebrnej biżuterii (DPK s.c.).
 2. Organizatorem Konkursu jest DPK s.c. ul. Bergiela 2a/5, 80-180 Gdańsk.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.dpk-lombard.pl oraz
  na profilu DPK (link) w dniu 03.07.2020
 4. Zasady Konkursu: podczas trwania transmisji na żywo dnia 3.07.2020 na profilu firmowym DPK
  na serwisie Facebook wyświetlane będą pojedyńcze litery, z których należy ułożyć słowo
  związane z tematyką biuterii . Osoba, która jako pierwsza rozszyfruje hasło zostaje zwycięzcą.
 5. § 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności
  prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
  prawnego.
  b) nie jest pracownikiem DPK s.c .
  c) nie jest członkiem rodziny pracownika DPK s.c.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
  b) Uczestnik Konkursu musi dodać profil Organizatora w serwisie Facebook do polubionych.
  (link)
  c) Uczestnik Konkursu musi dodać komentarz z prawidłowym hasłem pod transmisją (link)

§ 3
NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie jest komplet srebrnej biżuterii oraz Karta Rabatowa upoważniająca do
  10% towej zniżki na wszystkie zakupy w sieci DPK.
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który jako pierwszy zamieści komentarz do
  tansmisji z poprawnym hasłem oraz który w czasie trwania konkursu, spełnia wszystkie warunki §
  2 niniejszego regulaminu.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
  konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego
  Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 1
  godziny od zakończenia transmisji.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć
  poprzez serwis Facebook w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem
  przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
  osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel.
  kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 7. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy DPK s.c. – odbiór
  osobisty lub wysyłka kurierem.
 8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za
  konkurs prowadzony przez DPK s.c.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
  Facebook, ani z nim związany.
  4.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

0.

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
  przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
  przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
  5.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
  pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
  terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu

opublikowania go na stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

preloader