Administratorem danych osobowych jest DPK B. Kurek, P. Kurek S.C. z siedzibą w Gdańsku, ul.
Konstantego Bergiela 2A/5
Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je
zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w
stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada
wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w
tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim
poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego
zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez
następujące kanały komunikacji:
• forma pisemna
Adres: DPK S.C. ul. Hetmańska 11/19 82-300 Elbląg
• poczta elektroniczna
Adres email: kontakt@dpk-lombard.pl

Cel przetwarzania danych osobowych
Za Twoją zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na
profilowanie i w celach analitycznych. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być
przetwarzane przez DPK S.C. oraz podmioty współpracujące.
Twoje dane będą przetwarzane także w celu świadczenia usług przez DPK S.C. i
podmioty współpracujące.
Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron
internetowych do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz
pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług DPK S.C. i podmiotów
współpracujących.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie
przetwarzanie.
W zakresie usług DPK S.C. i podmiotów współpracujących Twoje dane będą
przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych
wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub
wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych,
rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą
przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.
W zakresie dopasowania treści stron internetowych DPK S.C. do Twoich zainteresowań,
a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia
usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu
lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług DPK S.C. i podmiotów
współpracujących.
Podmioty współpracujące przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania
celu przetwarzania określonego w odpowiedniej polityce prywatności Podmiotu
współpracującego.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja
dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE – „RODO”).
W odniesieniu do świadczenia usług przez DPK S.C. Twoje dane będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą).
W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych
funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć, pomiarów
statystycznych i udoskonalenia usług DPK S.C. i podmiotów współpracujących Twoje
dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes
administratora).

Wymóg podania danych osobowych
Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w
celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania
ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w
plikach cookies – Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
Podanie danych w celu realizacji usług DPK S.C. i podmiotów współpracujących jest
niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie
będzie mogła być świadczona.
Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów,
aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć
w usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług jest niezbędne w celu
zapewnienia wysokiej jakości usług DPK S.C. i podmiotów współpracujących.
Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne
świadczenie usług.
Przekazywanie danych osobowych
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom
badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania
na podstawie obowiązującego prawa.
Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych:
• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
• prawo żądania sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach
świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo
skorzystać z poniższych praw:
• prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora
Twoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego.
W celu skorzystania z powyższych praw DPK S.C. udostępnia następujące kanały
komunikacji:
• forma pisemna
Adres: DPK S.C. ul. Hetmańska 11/19, 82-300 Elbląg
• poczta elektroniczna
Adres email: kontakt@dpk-lombard.pl
Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej
informacji na stronie www urzędu.
Pliki cookies i inne technologie
DPK S.C. informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików
tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub
podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.
W celu zapewnienia dopasowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub
wykonania umowy z użytkownikiem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której
dane dotyczą, DPK S.C. może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania,
które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących
osobistych preferencji i zainteresowań.
Rodzaje cookies
Uwierzytelnianie
Niezbędne pliki cookies – informacje umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach serwisu internetowego, wykorzystywane do uwierzytelniania.
Bezpieczeństwo
Informacje służące do zapewnienia bezpieczeństwa w celu wsparcia mechanizmów
zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych.
Preferencje
Funkcjonalne pliki cookies – informacje umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień
użytkownika, np. w zakresie języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej, itp.
Wtyczki Społecznościowe
Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z
indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów
prowadzących serwisy:
– Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i
„Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na
odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook.
Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także

zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym

obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-
pl.facebook.com/help/cookies

– Twitter, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski dodawania
wpisów, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu na stronach umieszczany
jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w
serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod
adresem: https://twitter.com/privacy
Zarządzanie plikami cookies
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania,
Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.
Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w
ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności
tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie
możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron
internetowych.

Lista podmiotów współpracujących:
AMA.COM Mateusz Meloch, Żuławka Sztumska 52, 82-440 Dzierzgoń, REGON: 366460790,
NIP: 5783054829
– Goldimar Marcin Zgryza, ul. Mieszka I 1/36, 82-500 Kwidzyn, REGON: 366436509,
NIP: 5811941733
Gioielliere Piotr Gottfried, ul. Hetmańska 11/19, 82-300 Elbląg, REGON: 367143991,
NIP: 5783067743